OSOBOWOŚĆ, a ZARZĄDZANIE CZASEM

Dobre zarządzanie czasem oznacza, że to my mamy pełną kontrolę nad naszym życiem. Kluczowym czynnikiem decydującym o tym, jak obchodzimy się ze swoim czasem jest nasza OSOBOWOŚĆ. To od niej bardzo często zależy, czy jesteśmy w swoich działaniach tylko aktywni, czy efektywnie produktywni. PROFIL ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE persolog® wyposaży Cię w wiele różnych możliwości doskonalenia się w:

  • prawidłowym wyznaczaniu celów krótko/ długoterminowych,
  • ustaleniu odpowiednich priorytetów,
  • planowaniu dnia/ tygodnia dającym oczekiwane wyniki,
  • sztuce koncentracji na zadaniach i ich optymalizacji,
  • radzeniu sobie z zakłóceniami, które Cię rozpraszają,
  • umiejętności delegowania zadań,
  • prowadzeniu rozmów i spotkań biznesowych,
  • organizacji stanowiska pracy,
  • stworzeniu indywidualnego scenariusza planu działania,
  • nauce monitorowania i weryfikacji postępów.

Po wypełnieniu testu otrzymasz raport będący odpowiedzią na jedno z najważniejszych pytań, jak świadomie i skutecznie zarządzać swoim czasem w obszarze osobistym, zawodowym czy biznesowym? Otrzymasz gotowy plan i będziesz mógł sukcesywnie wdrażać ciesząć się wolnym czasem, który dzięki temu zyskasz.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.