COACHING PRO&ROZWOJOWY

Jesteś tym co robisz, a nie tym, co mówisz, że zrobisz. Carl Gustav Jung

Coaching pro&rozwojowy to niekonwencjonalna metoda pracy z klientem, której celem jest dokonanie autentycznej zmiany i budowanie nowej jakości życia poprzez:

 • inspirowanie klienta do kreatywnego i twórczego myślenia (zwiększanie: samoświadomości i samokontroli, poczucia sprawczości, własnej wartości i pewności siebie)
 • motywowanie do produktywnego działania (ustalanie celów klienta, planu i poszczególnych etapów realizacji oraz bieżące monitorowanie osiąganych wyników)
 • przekazywanie popartej wieloletnim doświadczeniem, praktycznej wiedzy, efektywnych strategii i narzędzi,
 • rozwijanie kluczowych kompetencji i nawyków niezbędnych do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów (zarządzanie sobą w czasie, samodyscyplina, zarządzanie stresem, zarządzanie emocjami),
 • dostarczanie nowych umiejętności (umiejętność radzenia sobie z konfliktami, podejmowania decyzji poprzez wzięcie odpowiedzialności za jej rezultaty, skutecznej komunikacji, a także umiejętność akceptowania tego, czego nie można już zmienić, budowania relacji międzyludzkich w obszarze osobistym i biznesowym),
 • odkrywanie i odblokowywanie zasobów klienta, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie jego indywidualnego potencjału rozwojowego.

Coaching pro&rozwojowy koncentruje się na reorganizacji okoliczności i postaw (nastawienia) klienta w codziennym życiu, w celu zwiększenia jego produktywności, osobistej i zawodowej satysfakcji, radości z poziomu i jakości życia, jakiego doświadcza przy jednoczesnym obniżeniu poziomu stresu i redukcji działań, nieprzekładających się na osobiste oczekiwania klienta. Coaching pro&rozwojowy zawiera w sobie najbardziej sprawdzone elementy i techniki coachingu tradycyjnego, biznesowego i kryzysowego, które w konstruktywny sposób pomagają klientowi w dokonaniu zmiany i prowadzeniu życia, na jakiego poziomie pragnie. Dodatkowo ta nieszablonowa metoda pracy z klientem pokazuje, jak przekuć trudności, niepowodzenia w dobre doświadczenia. 

COACHING TRADYCYJNY to inspirowanie klienta do osiągania celów w prowokującym do myślenia, kreatywnym procesie przy wykorzystaniu jego osobistego i zawodowego potencjału.

Proces coachingu rozpoczyna się od zdefiniowania celu przez klienta. Rozmowa coachingowa jest tak bardzo skutecznym narzędziem między innymi dlatego, że porządkuje proces myślenia, planowania, podejmowania decyzji i działania. Zamiast tylko mówić o swoich potrzebach, klient porusza się w obrębie sprawdzonego schematu sesji coachingowej, który pomaga mu w uściśleniu celu, przeanalizowaniu nowych opcji, podjęciu stanowczych decyzji i poddaniu swoich działań weryfikacji.

 

 

Napisz do Nas

Masz pytanie? Propozycję współpracy?

Wyślij proszę wiadomość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kreacja ul. Wybickiego 2/7 05-820 Piastów, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty, jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.

COACHING KRYZYSOWY

Niezależnie od tego, kim dzisiaj jesteś, jaka jest Twoja sytuacja zawodowa, jak rozwija się Twój biznes, od czasu do czasu Ty sam lub Twoja firma doświadczacie problemów, trudności, nieprzewidzianych przeszkód lub kryzysów. Sytuacja kryzysowa, która może spowodować utratę równowagi na poziomie emocjonalnym, poznawczym i behawioralnym, może dotyczyć różnych obszarów Twojego życia:

 1. osobistego np.: rozwód; ukończenie studiów-brak jasno wytyczonych celów; przełom połowy życia; problemy związane z kształtowaniem własnej tożsamości;
 2. zawodowego np.: nieoczekiwane lub niezasłużone zwolnienie z pracy; wypalenie zawodowe; brak jasno określonej ścieżki rozwoju kariery;
 3. rodzinnego np.: syndrom „pustego gniazda” lub „zagraconego gniazda”;
 4. zdrowotnego np.: przewlekła choroba;
 5. finansowego np.: brak płynności finansowej; brak możliwości realizacji swoich pasji, marzeń;
 6. biznesowego np.: Twoja firma nie rozwija się w takim tempie jak byś tego chciał/chciała z uwagi na niewłaściwą postawę i zaangażowanie pracowników, organizację pracy, zarządzanie pracownikami i ich czasem, nieodpowiednie dopasowanie pracowników do pełnionych funkcji;

Coaching kryzysowy jest formą wparcia i pomocy klientowi, któremu na przeszkodzie, do osiągania i wykorzystywania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału, stoi przeżywany kryzys psychologiczny. W wyniku doświadczania kryzysu klient ma zablokowany dostęp do niezbędnych zasobów, które pozwoliłyby mu poradzić sobie z sytuacją. Coaching kryzysowy składa się z dwóch etapów:

 1. W pierwszym etapie zajmujemy się rozwiązaniem sytuacji kryzowej, problemów klienta wykorzystując elementy i techniki interwencji kryzysowej oraz psychoedukacje. Najważniejszym celem coacha kryzysowego jest przywrócenie klientowi równowagi emocjonalnej i odzyskanie przez niego zasobów, które najczęściej zostają utracone w wyniku przeżywanego kryzysu.
 2. W drugim etapie odbywa się coaching tradycyjny – tutaj przechodzi się od określania celu, nad jakim chce pracować klient oraz poszukaniu strategii, które pozwolą mu to osiągnąć.

Nagłe kłopoty, niespodziewane problemy z natury swej pojawiają się bez uprzedzenia. Nie chcemy ich, nie oczekujemy, ale fakt jest taki, że są nieuniknione. Nigdy ich całkowicie nie wyeliminujemy. Pełnie swoich możliwości możesz osiągnąć tylko wtedy, gdy nauczysz się skutecznie radzić sobie z ciężkimi sytuacjami w życiu. Serdecznie zapraszam Cię do kontaktu i współpracy.