Jak zmieni się Twoje życie, gdy wprowadzisz tę jedną zmianę?

Kiedy wkraczamy w okres średniej dorosłości, czyli około 35-40 roku życia, zderzamy się z własną produktywnością a potrzebą stagnacji. Tylko od nas zależy jak dalej poprowadzimy nasze życie.

Idealnie by było na tym etapie pójść w kierunku bycia mistrzem, mentorem dla młodszych pracowników, autorytetem dla swoich dzieci, czy wzorem do naśladowania dla innych. Jak to osiągnąć? Wystarczą chęci i jakiś minimalny plan działania. Z reguły w tym wieku zaczynamy zbierać już dosyć pokaźne doświadczenie zawodowe i życiowe, więc możemy dalej nieść w świat tę wiedzę, którą już zdobyliśmy.

Przedsiębiorcy mogą prowadzić programy mentorskie dla młodszych pracowników, czy nawet studentów. W ramach bezpłatnych spotkań organizowanych coraz częściej przez niezależne stowarzyszenia mogą prowadzić wykłady z określonych dziedzin, w których czują się mocni. Spotkania biznesowe są również coraz częściej spotykaną formą przekazu wiedzy i zdobywaniu dalszego doświadczenia. Korzyści są więc po obu stronach.

To też dobry czas na zmianę branży, kiedy to zdobyliśmy już pewien zakres doświadczeń i czujemy wewnętrznie, że mamy ochotę robić coś zupełnie innego. Zmiana branży w Polsce w wieku powyżej 35 lat jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Spowodowane to jest tym, że obecnie przedział wieku osób doświadczonych zawodowo bardzo się zmienił i coraz więcej dojrzałych osób czuje, że może się spełnić na innym polu działalności. W związku z tym dojrzali ludzie mogą potrzebować pomocy od młodszych kolegów, z drugiej zaś strony mogą dzielić się już zdobytym doświadczeniem na rynku pracy.

Kiedy mamy w miarę uporządkowane życie prywatne, a najmłodsze dzieci odchowane, możemy zaangażować się w działalność na rzecz środowiska lokalnego. To jest też duże pole aktywności, gdyż potrzeby takiego środowiska są zawsze ogromne i nigdy się nie kończą.

Powyżej 35 roku życia możemy na nowo zaangażować się w wolontariat – pomoc fundacjom czy stowarzyszeniom: indywidualnie i /lub jako firma, co z jednej strony daje nam satysfakcję, a z drugiej pokazuje ludzką twarz przedsiębiorcy.

Jako doświadczone życiowo kobiety możemy się łączyć w stowarzyszenia czy grupy kobiet, które chętnie pokażą młodszym koleżankom, w jaki sposób zaplanować czas, by zapanować nad porządkiem w domu i opieką nad dziećmi, czy w jaki sposób można łączyć swoje pasje i dzieci z pracą w domu. Świetnym rozwiązaniem może być też założenie grupy wsparcia dla kobiet na facebooku czy prowadzenie bloga ze swoimi radami.

Ludzie między 35/40 rokiem życia a 55/60 rokiem życia, według teorii rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona, nabierają nowych sił witalnych, takich jak troskliwość i opiekuńczość nie tylko wobec osób bliskich, ale wobec osób z bliższego i dalszego środowiska społecznego. Dzięki temu swoje zaangażowanie przenoszą na sprawy związane z pracą, społeczeństwem i przyszłym pokoleniem. Dzielenie się doświadczeniem i mądrością oraz niesienie pomocy młodemu pokoleniu to pięknie wypracowana cnota wynikająca z pozytywnego wyjścia z kryzysu wieku średniego.

Jednak są osoby, które na tym etapie życiowym nadal zajmują się własnymi przyjemnościami. Koncentrują się na sobie i wykazują brak zaangażowania w wychowanie kolejnego pokolenia, w tym także własnych dzieci. Ich zdolność do kreatywnej i twórczej działalności zostaje zachwiana, a konsekwencją takiego zachowania często bywa cofnięcie się do poprzedniej fazy rozwoju (o wcześniejszym kryzysie rozwojowym przeczytasz tu. Może w tym czasie powróć np. obsesyjna potrzeba intymności, przejmowanie się swoim własnym wyglądem i opinią innych osób na nasz temat, uciekanie w nierealny świat gier czy filmów, nałogi. Egoistyczne przeżywanie własnego życia z czasem prowadzi do pustki, zaniżenia poczucia własnej wartości, a nawet depresji. A czasem wystarczy kilka spotkań coachem, by móc odnaleźć właściwą sobie radość z życia na tym etapie 🙂

Jeśli spodobał Ci się artykuł, udostępnij go dla innych:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Zostaw komentarz