DWA UMYSŁY W JEDNYM CIELE

Każdy człowiek jest wyposażony w dwa umysły, jeden z nich myśli, drugi zaś czuje. Te dwa zasadniczo odmienne sposoby poznawania splatają się ze sobą tworząc nasze życie psychiczne. Jeden z nich, umysł racjonalny jest sposobem rozumowania bardziej świadomym, rozważnym, zdolnym do zadumy i refleksji, a z jego działania normalnie zdajemy sobie sprawę. Równolegle do niego istnieje inny system poznania impulsywny i potężny, nawet jeśli czasami działający nielogicznie – umysł emocjonalny. Te dwa umysły emocjonalny i racjonalny działają na ogół w ścisłej harmonii, łącząc swoje zupełnie odmienne sposoby poznawania rzeczywistości, we wspólnym celu prowadzenia nas przez życie.

Współpraca w naszej głowie…

Zazwyczaj pomiędzy umysłem emocjonalnym a racjonalnym panuje równowaga. Emocje dostarczają informacji umysłowi racjonalnemu, wspomagając go tym samym w jego działaniach. Umysł racjonalny natomiast analizuje, dokonuje rozsądnego oglądu sytuacji, w której się znaleźliśmy i niekiedy odrzuca dane, które dostarczył mu umysł emocjonalny uznając je za nic nie wnoszący w nasze życie przekaz. Nie zmienia to jednak faktu, że emocje mają kluczowe znaczenie dla racjonalnego postępowania. Mózg myślący pełni kierowniczą rolę w stosunku do emocji, z wyjątkiem tych chwil, kiedy wyrywają się one spod jego kontroli i rządzić nimi zaczyna mózg emocjonalny. Nasze doświadczenia życiowe pokazują, że takie sytuacje przewagi uczuć nad myślami nie są wcale rzadkością, a wręcz odwrotnie. Z tego też wynika ogromna waga posiadania niezwykle cennej umiejętności panowania nad reakcjami i zachowaniem, jakie może w nas wywołać rozkręcana do czerwoności spirala negatywnych odczuć.

Inteligencja emocjonalna

Inteligentne rozpoznawanie własnych emocji obejmuje 5 podstawowych dziedzin:

  1. Znajomość własnych emocji – podstawą inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość, która przejawia się w rozpoznawaniu uczucia w chwili, kiedy nas ogarnia. Niezdolność prawidłowego zidentyfikowania naszych prawdziwych odczuć wydaje nas na ich łaskę i niełaskę. Osoby, które orientują się w swoich uczuciach lepiej kierują swoim życiem. Wiedzą co naprawdę czują dokonując wyborów czy podejmując decyzje, od tego kogo poślubić poczynając, a na tym, jaką wybrać pracę kończąc. Realizują swoje cele, plany i marzenia z przekonaniem, że sobie poradzą.

 

  1. Kierowanie emocjami – panowanie nad emocjami, tak aby były właściwe w każdej sytuacji, jest zdolnością opierającą się na samoświadomości. Osoby, u których zdolność ta jest słabo rozwinięta, muszą stale walczyć z niemiłymi uczuciami. Natomiast te, które posiadają ją w dużym stopniu, potrafią o wiele szybciej dojść do równowagi wewnętrznej po porażkach i niepowodzeniach lub po doświadczeniu w swoim życiu zupełnie nowej sytuacji, która może wywołać niepokój lub lęk przed nieznanym. Dobra wiadomość jest taka, że umiejętności panowania nad własnymi reakcjami, które pojawiają się w wyniku doświadczanych emocji można się nauczyć.

 

  1. Zdolność motywowania się – podporządkowanie emocji obranym celom ma zasadnicze znaczenie dla koncentracji uwagi, samomotywacji i opanowania oraz twórczej i kreatywnej pracy. Warto tu sobie uświadomić, że samokontrola emocjonalna, którą definiujemy jako umiejętność odkładania w czasie zaspokajania pragnień (natychmiastowej gratyfikacji) i tłumienia popędliwości leży u podstaw wszelkich osiągnięć i uzyskiwania przez nas wspaniałych rezultatów.

 

  1. Rozpoznawanie emocji u innych – empatia opierająca się na własnej samoświadomości uczuciowej jest fundamentalną umiejętnością obcowania z ludźmi. Posiadanie tej niezwykle ważnej kompetencji sprawia, że osoby, które ją mają są bardziej wyczulone na subtelne sygnały społeczne wskazujące, czego chcą inni lub czego im potrzeba. Zdolność ta ma również kluczowe znaczenie dla budowania głębokich relacji z naszymi bliskimi (mężem, żoną, partnerem, partnerką, dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi), gdyż pozwala lepiej zrozumieć ich zachowania oraz osobiste pragnienia, motywacje i potrzeby.

 

  1. Nawiązywanie wartościowych i trwałych związków z innymi – sztuka nawiązywania kontaktów polega w dużej mierze na umiejętności kierowania emocjami innych osób, co jest w szczególności bardzo istotne, jeśli pełnimy role zarządcze i przywódcze. Zatem posiadanie tej zdolności pozwala na osiąganie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności w stosunkach interpersonalnych – co również przekłada się na zwiększenie poziomu zaufania i wiary w naszą sprawczość.

Bezcenna umiejętność

Ludzie różnią się zdolnościami w każdej z wyżej wymienionych sfer i to jest zupełnie naturalne. Natomiast niedostatkom umiejętności emocjonalnych, które wynikają z różnych naszych okoliczności życiowych można zaradzić. Każda z tych sfer jest w znacznym stopniu zespołem nawyków i wyuczonych reakcji, które przy odpowiednim wysiłku i zaangażowaniu można bez problemu posiąść. Warto przy tym zaznaczyć, że praca nad umiejętnością prawidłowego rozpoznawaniem własnych reakcji na doświadczane emocje jest procesem. Wymaga od nas konsekwentnej pracy, wysiłku i co ważniejsze determinacji oraz cierpliwości. Raz wyuczona, przyswojona i pielęgnowana jest bezcennym skarbem pozwalającym nam cieszyć się spełnionym i szczęśliwym życiem.

Dziękuję Ci za Twój czas i uwagę. Jeśli masz pytania, napisz do mnie, z przyjemnością na nie odpowiem. Jeśli chcesz ze mną popracować nad zbudowaniem Twojej wewnętrznej siły to również zapraszam do kontaktu 😊 Polecam Ci także na mój blog, fanpage i INSTAGRAM, gdzie znajdziesz dawkę wartościowej wiedzy i inspiracji.  Pozdrawiam ciepło, Beata Rybak

 

 

 

 

Jeśli spodobał Ci się artykuł, udostępnij go dla innych:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Zostaw komentarz