Dlaczego ŚWIADOMOŚĆ jest najlepszym motorem do zmiany?

Zmiana jest nieodłączną częścią Twojego życia, chociażby z tego powodu, że Ty jako człowiek przechodzisz przez osiem etapów rozwoju – co za tym idzie zmieniasz się nie tylko fizycznie, ale także psychiczne. Twoje postrzeganie świata, ludzi, środowiska, w który żyjesz ulega przemianie wraz z Twoim dojrzewaniem i dorastaniem.

Podział biegu życia człowieka na 8 okresów

 • Okres niemowlęcy (do końca 1 r.ż)
 • Okres poniemowlęcy (1/2-3 r.ż)
 • Okres przedszkolny (3/4 – 6/7 r.ż)
 • Okres szkolny (6/7 – 10/12 r.ż)
 • Adolescencja (10/12 – 20/23 r.ż)
 • Wczesna dorosłość (20/23 – 35/40 r.ż)
 • Średnia dorosłość (35/40 – 55/60 r.ż)
 • Późna dorosłość (powyżej 60 r.ż)

3 obszary rozwoju

W każdym okresie życia zmiany rozwojowe dotyczą trzech podstawowych sfer, które są ze sobą ściśle powiązane, zmiana w jednej pociąga za sobą zmiany w pozostałych:

 • sfera biologiczna dotyczy Twojej sprawności fizycznej bezpośrednio związanej z jakością funkcjonowania ciała, jego elastycznością i siłą. Bardzo ważną rolę odrywa codzienna pielęgnacja ciała i to zarówno od wewnątrz (dostarczanie do organizmu odpowiednich składników pokarmowych i witamin zapewniających mu niezbędne wartości odżywcze) jak i od zewnątrz (dbanie o dobrą kondycję i sprawność fizyczną poprzez ruch),
 • sfera społeczna obejmuje między innymi kompetencje społeczne, umiejętność nawiązywania trwałych i wartościowych relacji, różnego rodzaju oczekiwania i naciski społeczne oraz zdolność przystosowania się do okoliczności społeczno-kulturowych, w których egzystujesz.
 • sfera psychiczna, czyli kompetencje osobiste, poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, dojrzewanie osobowości, ale także zmieniające się role życiowe wraz z Twoim rozwojem — dotyczy to w szczególności sfery społecznej.

Zatem jak widzisz nie da się uciec przed procesem zmiany, którego doświadczasz w toku całego swojego życia. Warto przy tym pamiętać, że każdemu etapowi Twojego rozwoju osobistego towarzyszą stale zmieniające się realia środowiska, w którym żyjesz na co dzień. Nietrudno przy tym dostrzec, iż współczesny świat determinuje szereg problemów i wyzwań na wielu płaszczyznach. Otaczająca Cię rzeczywistość przyczynia się do tego, że w każdym obszarze pojawiają się sytuacje, wydarzenia, które mogą być przyczyną powstania trudnych wyzwań. Dlatego tak ważne jest świadome działanie oparte na wiedzy i racjonalnym myśleniu oraz otwartości na to co nowe i nieznane. Jest wiele istotnych rzeczy, które wpływają na jakość Twojego życia. Natomiast kluczowym składnikiem niezaprzeczalnie jest:

 • samoświadomość, świadomość siebie (poznanie siebie w jak największym możliwym wymiarze),
 • świadomość indywidualnych potrzeb (realizacja własnych celów, planów, pasji i marzeń),
 • świadomość rzeczywistości, w której żyjesz (optymistyczno-realne podejście, życie tu i teraz),
 • odpowiedzialne kierowanie życiem w oparciu o własne wartości, priorytety i zasady,
 • budowanie trwałych i wartościowych relacji osobistych i zawodowych z innymi ludźmi (związki partnerskie, nawiązywanie przyjaźni, pielęgnowanie dobrych więzi rodzinnych, pomaganie innym ludziom w potrzebie)

Czym zatem jest…

Termin świadomość jest wieloznaczny. Możemy go używać do określenia ogólnego stanu psychiki lub jej specyficznej treści. Zatem świadomość to taki stan, w którym jednostka (człowiek) zdaje sobie sprawę ze swoich zjawisk wewnętrznych (ma wiedzę i stale ją poszerza na temat własnej osobowości, potrzeb i mechanizmów, które wpływają na jej reakcje np. na doświadczane emocje) i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym (proaktywne i realne podejście do rzeczywistości, życie tu i teraz, otwartość na zdobywanie wiedzy i doświadczeń, nastawienie na szukanie rozwiązań, a nie koncertowanie się na problemie). Wiedz, że w każdej chwili myśli o Twojej pracy, rodzinie, znajomych lub głodnym psie czy kocie mogą płynąć poniżej poziomu świadomości, dopóki nie zdarzy się coś, co skupi Twoją uwagę na jednym z tematów. Zatem to na czym się koncentrujesz zależy od ciebie. Dlatego tak ważna jest świadomość kierunku, w którym chcesz podążać, bo tylko wtedy wiesz co i jak musisz zrobić oraz dlaczego jest to dla ciebie ważne. Zdobycie wiedzy na własny temat, odkrycie własnej drogi i potrzeb oraz świadome kierowanie działaniami sprawi, że Twoje życie będzie wspaniałą czasami ryzykowną, ale jakże ekscytującą przygodą.

Dziękuję Ci za Twój czas i uwagę. Jeśli masz pytania, napisz do mnie, z przyjemnością na nie odpowiem. Jeśli chcesz ze mną popracować nad świadomym budowaniem Twojej wewnętrznej siły to również napisz do mnie 😊 Zapraszam Cię także na mój blog, fanpage i INSTAGRAM, gdzie znajdziesz dawkę wartościowej wiedzy i inspiracji. Kolejny wpis już za tydzień!

 

 

 

Jeśli spodobał Ci się artykuł, udostępnij go dla innych:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Zostaw komentarz